02 listopada 2012

znicze na grobach -
kiedyś i nam najbliżsi
palić je będą