01 listopada 2012

***kwiaty na grobie -
mężczyzna szlocha cicho
tuląc niemowlę