03 listopada 2012

***

onieśmielenie –
sposób w jaki ona
patrzy