02 września 2012

***
na izbie przyjęć –
jak trudno jest ukryć strach
przed wzrokiem żony