02 września 2012

***
nagły niepokój –
tak wiele niewiadomych
bez odpowiedzi