19 sierpnia 2012

***
jej ciepły uśmiech
zapominam o troskach
dzisiejszego dnia