30 lipca 2012

***


mój stary ojciec
znowu pyta kim jestem –
niedzielny obiad