30 lipca 2012

***



przed burzą
cykady w trawie
ucichły