01 stycznia 2011

***chwila zadumy -
pierwszy śnieg w nowym roku
na grobie ojca