03 stycznia 2011

***brak prądu -
znów rozmawiamy
ze sobą