26 grudnia 2010

***trzepot skrzydeł
na zegarowej wieży
wybija północ