18 listopada 2011

***
spacer po burzy -
wśród bezlistnych koron drzew
samotny księżyc