27 października 2011

***



ostatnia kwadra -
mój owdowiały sąsiad
spogląda w niebo