20 stycznia 2011

***nowy krzyż -
blask reflektorów
na drodze


środek zimy -
w świetle reflektorów
nowy krzyż przy drodze