12 stycznia 2011

12.01.2011r.pomyśl
tyle pokoleń
przeminęło

a ta stara grusza
jak stała, tak stoi