25 lutego 2010

***

szum wody w rzece
topniejący śnieg
wzmagaporanne słońce
szum wody w rzece wzmaga
topniejący śnieg