25 lutego 2010

***

spotkanie
łączy nas tylko
szelest liści