27 grudnia 2014

***


wieczorna zamieć -
pretekst by przytulić ją
mocniej do siebie