11 września 2014

***


oberwanie chmury
tylko strach na wróble
stoi w miejscu