25 sierpnia 2014

***


szelest listowia
na mojej ścieżce świeże
odchody dzików