18 maja 2014

***


odlegle grzmoty
spacerując wzdłuż brzegu
wezbranej rzeki