01 grudnia 2013

***nagle tak chłodno
za oknem – w porannej mgle
cichną jej kroki