26 września 2013

***


                                                   księżyc wśród sosen -
                                                   kolejne gęsie klucze
                                                        sznurują niebo