21 grudnia 2012

21.12.2012r.

przystanę tutaj

przy skale – co jak posąg

tkwi od stuleci

górskim wiatrom na przekór

znów za chwile czas ruszać