26 listopada 2012

wokół tak cicho
chociaż wołam - nikogo
kto wskaże drogę