14 listopada 2012

***
spacer po kłótni -
tylko szelest listowia
przerywa ciszę