19 listopada 2012

18.11.2012r.

***

jeżeliś smutny
spójrz na sosny wyniosłe
na górskim szlaku
targane mroźnym wiatrem
trwają zachwyt wzbudzając