11 marca 2011

***


trzęsienie ziemi -
tylko słońce na niebie
takie spokojne


earthquake -
only the sun in the sky
such quiet