09 sierpnia 2010

09.08.2010r. - Bogatynia

fala za falą
niszczy wszystko po drodze
wzburzona rzeka
staruszka klęcząc w błocie
wznosi modły ku niebu