20 czerwca 2010

***

mój stary ojciec
znowu pyta kim jestem –
niedzielny obiad