15 czerwca 2010

***

morska wycieczka
wiatr we włosach i krzyk mew -
brzeg coraz dalej