19 maja 2010

***

dziadek z wnuczkiem
na bujanym fotelu
szczerbate uśmiechy