09 maja 2010

***

odpłynęły chmury
księżyc znów oświetla
ścieżkę do domu