25 marca 2010

***

jak pięknie w klatce
słowik do słońca śpiewa
wiosenny ranek