07 marca 2010

***

zerkam ukradkiem
jak jej piersi falują -
biegnijmy dalejzerkam ukradkiem
na jej falujący biust –
biegnijmy dalej