05 lutego 2010

***

deszcz ze śniegiem
łabędzie czekają na wiosnę
w blasku księżycasleet
swans waiting for spring
in the glow of the moon
deszcz ze śniegiem
łabędzie czekają na wiosnę
w lodowatym jeziorze


sleet
swans waiting for spring
in glacial lake