28 lutego 2010

***

co za radość
oglądać kwitnące wiśnie
po śnieżnej zimiew formie Tanki:

jakaż to radość
kwitnącymi wiśniami
móc nasycić wzrok
po srogiej, śnieżnej zimie
pozostały wspomnienia