11 lutego 2010

***

stare zdjęcie
z trudem rozpoznaję
swoją dziecięcą twarz