05 stycznia 2010

***

***
kulig
odgłosy dzwonków
we mgle

***
radosny kulig
doniośle dzwonią dzwonki
przy końskich grzywach

***
radosny kulig
dzwonią dzwonki w gęstej mgle
przy końskich grzywach
***
późna jesień
w oknie hospicjum
zakwitły żonkile