23 stycznia 2010

***

iskrzą się gwiazdy
śnieg skrzypi pod nogami
jaka mroźna noc